Fisketurer

Vi tar deg med ut for å prøve fiskelykken i et av de absolutt beste områdene for fiske.

Utafor Vesterålen finnes noen av landets rikeste fiskefelt. Her har det foregått fiske i flere hundre år. Det ligger derfor mye kysthistorie i et besøk i de gamle fiskeværene på yttersida. Etter fisketuren, tar vi deg med til det erværdige Fiskeværet Skipnes.

Mange besøker Vesterålen utelukkende på grunn av de gode fiskemulighetene. De vanligste fiskeslagene er torsk, sei og hyse, men det er også mulighet å få laks, sjørøye og sjøørret, makrell og kveite. Og på store djup: uer.

Skipnes Event
I båten med fisk på kroken
Skipnes Event
På kaia
Skipnes Event
Fangsten måles og veies
Skipnes Event
Fangst vises frem etter fisketur